Výdejna potravin

Zapojili jsme se do projektu Výdejny potravinových bank ČR (CZ.03.02.02/00/22_100/0001396), který je spolufinancován Evropskou unií.

Pomoc je určena pro rodiče samoživitele, vícečetné rodiny, pěstounské rodiny, děti a mladistvé v nepříznivé životní situaci, seniory a občany se zdravotním postižením.

V rámci této iniciativy se občané Valašské Polanky mohou obrátit na místní výdejnu potravinové banky, kde budou moci získat nezbytné potravinové produkty a další základní životní potřeby. Tato pomoc může zahrnovat například konzervované potraviny, čerstvé ovoce a zeleninu, ale také hygienické potřeby či drobné spotřební zboží.

Periodická pomoc bude organizována formou potravinových balíčků připravených v Potravinové bance ve Zlínském kraji. Balíček bude připravován z aktuálně dostupného sortimentu, a to vč. základní drogerie.

Zařazení do výdeje není automatické, ale podléhá posouzení členů sociální komise při OU Valašská Polanka, které tuto službu zastřešují.

Neváhejte se na nás obrátit. Kontaktní osoba – Marie Sádlíková tel.: 777 920 433