Naše obec

Od vesna do vesna sedláček starosť má, jak obdělať svoje pole kamenitá.
Úrody sú malé, na chalupě úvěr, uživiť rodinu těžký je to úděl.

Zima bývá dlůhá, těžko sa přežívá, v stodole v komoře, když zásob ubývá.
Jarní když slunéčko paseky zahřeje, kožuch sa odloží, aj duša okřeje.

Z kopca sa ohlédnu po tom našem kraji, jaká to nádhera, až dech sa tají.
Březa sa zeleňá aj buky pučí, stavení dřevěná ke stráňám sa krčí.

Kopce a doliny, jak když jich naseje, člověk sa zadívá, u srdce ho hřeje.
Ta Boží příroda dobro v nás budí, na rodný kraj valašský právem sme hrdí…

Josef Kašpar Vrchovský, polanský lidový básník

Aktuality

Vážení občané,

na elektronické úřední desce obce Valašská Polanka máte různá mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a Usnesení Vlády ČR a jiné dokumenty.

Něco se ruší, něco mění, něco není tak přísné, ale stále platí: omezení shromažďování osob, nošení roušek, dodržování odstupu osob od sebe na vzdálenost nejméně 2 m.

Dobrovolnice ve Valašské Polance roušky šijí na plné obrátky (moc děkujeme). Protože se šijí průběžně, volejte na obecní úřad 571 446 111, kde nahlásíte počet roušek pro rodinné příslušníky a Váš telefon. Poté, co budou další roušky k dispozici, domluvíme se ihned na předání. V příloze je návod na používání.

Webová stránka: Jednoduchý přehled co dělat, když... (klikněte na slovo když)

Z důvodu nouzového stavu jsou zrušeny nebo omezeny do odvolání úřední hodiny u následujících společností, které nám to daly na vědomí:

Hlášení rozhlasu obce Valašská Polanka