Naše obec

Od vesna do vesna sedláček starosť má, jak obdělať svoje pole kamenitá.
Úrody sú malé, na chalupě úvěr, uživiť rodinu těžký je to úděl.

Zima bývá dlůhá, těžko sa přežívá, v stodole v komoře, když zásob ubývá.
Jarní když slunéčko paseky zahřeje, kožuch sa odloží, aj duša okřeje.

Z kopca sa ohlédnu po tom našem kraji, jaká to nádhera, až dech sa tají.
Březa sa zeleňá aj buky pučí, stavení dřevěná ke stráňám sa krčí.

Kopce a doliny, jak když jich naseje, člověk sa zadívá, u srdce ho hřeje.
Ta Boží příroda dobro v nás budí, na rodný kraj valašský právem sme hrdí…

Josef Kašpar Vrchovský, polanský lidový básník

Aktuality

Do zubní ordinace zdravotního střediska ve Valašské Polance přijmeme uklízečku na dohodu. Jedná se o cca 150m2 podlahové plochy, mzda 200kč/h. Úklid probíhá denně. Pondělí až čtvrtek ve večerních hodinách, v pátek odpoledne. Nástup možný od února 2022. V případě zájmu prosím volejte 608 402 506.

KOTLÍKOVÁ DOTACE na výměnu starých kotlů na pevná paliva Dotace až 130 tis. Kč

 

Co je to milostivé léto?

Milostivé léto představuje šanci vymanit se z dluhové pasti pro lidi, kteří dluží peníze veřejnoprávním institucím. Dlužník zaplatí exekutorovi jen jistinu (tedy původní dluh) a poplatek za uzavření exekuce ve výši 900 korun. Všechny další poplatky, jako jsou úroky, penále či poplatky exekutorovi stát dlužníkovi odpouští. Více informací v příloze.

Hlášení rozhlasu obce Valašská Polanka