Události v obci

Zámek Vsetín

Od úterý 26. května je znovu otevřen Zámek Vsetín. Kromě pondělí otevřeno každý den 9-17 hodin.

Možnost prohlídky ze zámecké věže a nové výstavy Asanace města Vsetína od 26.5.2020 a Až přiletí čáp (výstava historických kočárků od 2.6.2020)

 

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním

Předpoklad mapování ve Valašské Polance:   od 2.12.2019 do 31.12.2020, termín bude upřesněn.

Zkráceně: vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov písemně vyzváni nejméně týden předem, přitom jsou povinni označit trvalým způsobem a na vlastní náklad nesporné hranice svých pozemků. Čtěte přílohu!