Veřejné vyhlášky

Veřejná vyhláška - doručení aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a úplného znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 2

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 12. Listopad 2018
Datum svěšení: 
Středa, 28. Listopad 2018

Veřejná vyhláška - Doručení návrhu územního plánu Valašská Polanka, Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a oznámení o konání opakovaného veřejného projednání

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 12. Listopad 2018
Datum svěšení: 
Čtvrtek, 27. Prosinec 2018

Veřejná vyhláška - stavební povolení - I. etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh na území obcí Hornolidečska

Datum vyvěšení: 
Čtvrtek, 30. Srpen 2018
Datum svěšení: 
Sobota, 15. Září 2018

Stránky