Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích v katastrálním území Leskovec, Valašská Polanka a Lužná