Veřejné vyhlášky

Veřejná vyhláška - Doručení návrhu územního plánu Valašská Polanka, Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a oznámení o konání veřejného projednání

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na místní komunikaci na poz. parc. č. 3387/1 v k.ú. Valašská Polanka, před napojením na silnici č. I/57 v termínu od 01.05.2017 do 30.07.2017

Datum vyvěšení: 
Čtvrtek, 23. Březen 2017
Datum svěšení: 
Sobota, 8. Duben 2017

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost: "Oznámení o zahájení řízení" ze dne 05.01.2017 č.j. MUVS-S 238/2017/OÚPSŘD-330/Ma-2

Datum vyvěšení: 
Pátek, 13. Leden 2017
Datum svěšení: 
Pondělí, 30. Leden 2017

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o kpmlexních pozemkových úpravách v katastrálním území Valašská Polanka

Datum vyvěšení: 
Středa, 14. Září 2016
Datum svěšení: 
Pátek, 30. Září 2016

Stránky