Veřejná vyhláška - doručení návrhu aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a oznámení o konání veřejného projednání