Územní plánování

Veřejná vyhláška - doručení návrhu Zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje Zlínského kraje v uplynulém období 2018-2022

Datum vyvěšení: 
Čtvrtek, 7. Červenec 2022
Datum svěšení: 
Neděle, 7. Srpen 2022

Veřejná vyhláška - doručení návrhu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a oznámení konání veřejného projednání

Datum vyvěšení: 
Čtvrtek, 1. Duben 2021
Datum svěšení: 
Středa, 19. Květen 2021

Pozvání na opakované veřejné projednání návrhu územního plánu Valašská Polanka a Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

Datum vyvěšení: 
Středa, 7. Listopad 2018
Datum svěšení: 
Úterý, 18. Prosinec 2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Valašská Polanka - oznámení o rozšíření obvodu

Datum vyvěšení: 
Úterý, 10. Červenec 2018
Datum svěšení: 
Úterý, 24. Červenec 2018

Stránky