Mikroregion Vsetínsko

Oznámení o zveřejnění dokumentů SOMV - Rozpočet 2022, Rozpočtová opatření 2022, Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024, Závěrečný účet 2021

SOMV - Závěrečný účet za rok 2020 - NÁVRH a Zpráva č. 389_2020_EKO o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV za rok 2020

Datum vyvěšení: 
Pátek, 14. Květen 2021
Datum svěšení: 
Čtvrtek, 3. Červen 2021

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č.250/2000 Sb (SOMV - rozpočet na rok 2021,rozp.opatření 2021,stř.výhled 2022-3, záv.účet 2019-2020

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 4. Leden 2021
Datum svěšení: 
Úterý, 11. Leden 2022

Stránky