Záměr obce zřídit věcné břemeno (p.č.3432/1)

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 2. Květen 2022
Datum svěšení: 
Pátek, 20. Květen 2022