Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku - Stavební úpravy 2. n.p. v objektu č.p. 344 Dům služeb Valašská Polanka spojené se změnou užívání, k.ú. Valašská Polanka

Datum vyvěšení: 
Čtvrtek, 2. Březen 2017
Datum svěšení: 
Čtvrtek, 16. Březen 2017