Veřejné zakázky

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku "Autobusové zastávky, chodník pro pěší, úprava sjezdu ze silnice I/57 v obci Valašská Polanka" - změna č. 1 ze dne 4.5.2017

Datum vyvěšení: 
Čtvrtek, 4. Květen 2017
Datum svěšení: 
Úterý, 16. Květen 2017

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku "Autobusové zastávky, chodník pro pěší, úprava sjezdu ze silnice I/57 v obci Valašská Polanka"

Datum vyvěšení: 
Pátek, 28. Duben 2017
Datum svěšení: 
Středa, 3. Květen 2017

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci z důvodu částečné uzavírky provozu při opravě mostu ev.č. 57-079 přes řeku Senici v obci Valašská Polanka

Datum vyvěšení: 
Čtvrtek, 13. Duben 2017
Datum svěšení: 
Sobota, 29. Duben 2017

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku - Stavební úpravy 2. n.p. v objektu č.p. 344 Dům služeb Valašská Polanka spojené se změnou užívání, k.ú. Valašská Polanka

Datum vyvěšení: 
Čtvrtek, 2. Březen 2017
Datum svěšení: 
Čtvrtek, 16. Březen 2017

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku - Stavební úpravy pavilonu ZŠ pro provoz MŠ Valašská Polanka

Datum vyvěšení: 
Pátek, 30. Září 2016
Datum svěšení: 
Úterý, 18. Říjen 2016

Výzva k podání nabídky - Autobusová zastávka, záliv na I/57, chodníky a parkoviště OÚ a Hasičská zbrojnice, stavební úpravy a přístavba

Datum vyvěšení: 
Čtvrtek, 23. Únor 2012
Datum svěšení: 
Středa, 7. Březen 2012