Stanovisko k posouzení vlivů koncepce na životní prostředí

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 21. Září 2015
Datum svěšení: 
Úterý, 6. Říjen 2015