Zpráva č. 127/2014/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2014

Datum vyvěšení: 
Čtvrtek, 16. Duben 2015
Datum svěšení: 
Sobota, 2. Květen 2015