Záměr obce směnit nemovitosti (p.č. 617/1 za p.č. 6897, 626/10 a 618/4)

Datum vyvěšení: 
Pátek, 9. Únor 2024
Datum svěšení: 
Pondělí, 26. Únor 2024