Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Valašská Polanka pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23. a 24. září 2022

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 25. Červenec 2022
Datum svěšení: 
Neděle, 25. Září 2022
Štítky: