Záměr obce zřídit na obecním pozemku p.č. 717/6 věcné břemeno - služebnost pro zemní kabelové vedení NN

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 11. Červenec 2022
Datum svěšení: 
Středa, 27. Červenec 2022