Záměr obce uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene (SOMV p.č. 2778)

Datum vyvěšení: 
Úterý, 14. Červen 2022
Datum svěšení: 
Pátek, 1. Červenec 2022