Záměr obce - uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - CETIN (části p.č. 1309 a 1311)

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 14. Únor 2022
Datum svěšení: 
Pátek, 4. Březen 2022