Záměr obce uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (plyn-revitalizace před ZŠ)

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 17. Leden 2022
Datum svěšení: 
Pátek, 4. Únor 2022