Záměr obce směnit pozemek část p.č. 160/3 za p.č. 2860/2, 2860/3, 2859/3

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 18. Leden 2021
Datum svěšení: 
Pátek, 5. Únor 2021