Veřejná vyhláška - doručení aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a úplného znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 2

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 12. Listopad 2018
Datum svěšení: 
Středa, 28. Listopad 2018