Záměr obce pronajmout nemovitost - část pozemku p.č. 1693/1 - ostatní plocha

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 12. Listopad 2018
Datum svěšení: 
Pátek, 30. Listopad 2018