Výpis usnesení ze IV. zasedání Zastupitelstva obce Valašská Polanka konaného dne 31.5.2018

Datum vyvěšení: 
Pátek, 1. Červen 2018
Datum svěšení: 
Sobota, 16. Červen 2018