Výkaz zisku a ztráty Obce Valašská Polanka sestavený k 31.12.2016

Datum vyvěšení: 
Středa, 31. Květen 2017
Datum svěšení: 
Sobota, 30. Červen 2018