Výpis usnesení z V. zasedání Zastupitelstva obce Valašská Polanka, konaného dne 22.6.2017

Datum vyvěšení: 
Pátek, 23. Červen 2017
Datum svěšení: 
Neděle, 9. Červenec 2017