Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na místní komunikaci na poz. parc. č. 3387/1 v k.ú. Valašská Polanka, před napojením na silnici č. I/57 v termínu od 01.05.2017 do 30.07.2017

Datum vyvěšení: 
Čtvrtek, 23. Březen 2017
Datum svěšení: 
Sobota, 8. Duben 2017