Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k.ú. Valašská Polanka

Datum vyvěšení: 
Středa, 22. Únor 2017
Datum svěšení: 
Pátek, 10. Březen 2017
Štítky: