Záměr obce prodat pozemek - p.č. 1127/24 orná, o výměře 772 m2 a pozemek p.č. 1127/27 orná, o výměře 814 m2

Datum vyvěšení: 
Pátek, 3. Únor 2017
Datum svěšení: 
Pátek, 28. Duben 2017