Zpráva č. 363/2016/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružená obcí Hornolidečska, IČ: 62334743 za rok 2016

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 13. Únor 2017
Datum svěšení: 
Středa, 1. Březen 2017