Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích