Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k.ú. Valašská Polanka

Datum vyvěšení: 
Čtvrtek, 8. Prosinec 2016
Datum svěšení: 
Sobota, 7. Leden 2017
Štítky: