Záměr obce uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 304/6

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 12. Září 2016
Datum svěšení: 
Pátek, 30. Září 2016