Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření nařízených k zamezení šíření nebezpečené nákazy - moru včelího plodu v územních obvodu Zlínského kraje č.j. SVS/2015/054952-Z ze dne 29.5.2015

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 13. Červen 2016
Datum svěšení: 
Středa, 29. Červen 2016
Štítky: