Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2014 - Obec Valašská Polanka

Datum vyvěšení: 
Úterý, 14. Duben 2015
Datum svěšení: 
Pátek, 15. Květen 2015
Štítky: