Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje"

Datum vyvěšení: 
Pátek, 9. Leden 2015
Datum svěšení: 
Pondělí, 9. Únor 2015
Štítky: