Výpis usnesení z I. zasedání Zastupitelstva obce Valašská Polanka konaného dne 6.2.2014

Datum vyvěšení: 
Pátek, 7. Únor 2014
Datum svěšení: 
Pondělí, 24. Únor 2014