Zápis ze VII. zasedání Zastupitelstva obce Valašská Polanka konaného dne 7.11.2013

Datum vyvěšení: 
Pátek, 8. Listopad 2013
Datum svěšení: 
Pondělí, 25. Listopad 2013