Výpis usnesení z V. zasedání Zastupitelstva obce Valašská Polanka konaného dne 20.6.2013

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 24. Červen 2013
Datum svěšení: 
Středa, 10. Červenec 2013