Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Valašská Polanka konaného dne 5.2.2013

Datum vyvěšení: 
Čtvrtek, 7. Únor 2013
Datum svěšení: 
Sobota, 23. Únor 2013