Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Změna č. 3 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava"

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 14. Květen 2012
Datum svěšení: 
Středa, 30. Květen 2012
Štítky: