Veřejné vyhlášky

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy vydané podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Datum vyvěšení: 
Středa, 8. Listopad 2017
Datum svěšení: 
Pátek, 24. Listopad 2017

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Městský úřad Vsetín - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/49 a I/59

Přechodná úprava provozu na místních komunikacích vyúsťujících na opravovaný úsek silnice č. I/49 v k.ú. Valašská Polanka a Prlov, za účelem zajištění stavební činnosti při opravě povrchu silnice č. I/49 v termínu od 25.09.2017 do 01.10.2017 (v případě nepříznivého počasí do 08.10.2017).

Datum vyvěšení: 
Středa, 20. Září 2017
Datum svěšení: 
Pátek, 6. Říjen 2017

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Krajský úřad Zlínského kraje - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/49 a I/59

Přechodná úprava provozu na silnici I/49 a I/57 se stanovi v termínu: 25.09.2017 - 01.10.2017 (rezerva do 08.10.2017).

Datum vyvěšení: 
Středa, 20. Září 2017
Datum svěšení: 
Pátek, 6. Říjen 2017

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí - Rozhodnutí o umístění stavby I. etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh na území Hornolidečska

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 4. Září 2017
Datum svěšení: 
Středa, 20. Září 2017

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení - I. etapa cyklostezky Bečva-Vlára-Váh na území obcí Hornolidečska

Datum vyvěšení: 
Úterý, 11. Červenec 2017
Datum svěšení: 
Středa, 26. Červenec 2017

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci I/57 v k.ú. Valašská Polanka u Vsetína ve Zlínském kraji

Datum vyvěšení: 
Středa, 16. Srpen 2017
Datum svěšení: 
Pátek, 1. Září 2017

Stránky