Veřejné vyhlášky

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Místní úprava silničního provozu - osazení svislých dopravních značek - "I. etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh na území Hornolidečska"

Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích v katastrálním území Leskovec, Valašská Polanka a Lužná

Veřejná vyhláška Návrh opaření obecné povyhy ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici I/49 a I/57 KUSP15988/2020DOP-Doh

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí zrušeno, věc vrácena k novému projednání - "I. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh na území obcí Hornolidečska"

Datum vyvěšení: 
Čtvrtek, 26. Březen 2020
Datum svěšení: 
Sobota, 11. Duben 2020

Stránky