Veřejné vyhlášky

Veřejná vyhláška, Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek č. MZE-330532021-15121

Datum vyvěšení: 
Pátek, 28. Květen 2021
Datum svěšení: 
Pátek, 18. Červen 2021

Veřejná vyhláška, Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici I/57 (č.j. KUZL23866/2021)

Datum vyvěšení: 
Středa, 14. Duben 2021
Datum svěšení: 
Čtvrtek, 29. Duben 2021

Stránky