Veřejné vyhlášky

Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje včetně Vyhodnocení vlivů návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje ZK na udržitelný rozvoj území

Datum vyvěšení: 
Středa, 18. Duben 2012
Datum svěšení: 
Středa, 13. Červen 2012

Veřejná vyhláška - rozhodnutí - změna územního rozhodnutí - stavba splaškové kanalizace včetně odbočení, el. přípojky nízkého napětí pro měrný objekt

Datum vyvěšení: 
Úterý, 31. Leden 2012
Datum svěšení: 
Čtvrtek, 16. Únor 2012

Veřejná vyhláška - rozhodnutí - prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu splaškové kanalizace včetně odbočení, elektrické přípojky nízkého napětí pro měrný objekt

Datum vyvěšení: 
Úterý, 22. Listopad 2011
Datum svěšení: 
Čtvrtek, 8. Prosinec 2011

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání stavby splaškové kanalizace včetně odbočení, elektrické přípojky nízkého napětí pro měrný objekt

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 14. Listopad 2011
Datum svěšení: 
Pátek, 16. Prosinec 2011

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení - prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby - splaškové kanalizace včetně odbočení, elektrické přípojky nízkého napětí pro měrný objekt

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 3. Říjen 2011
Datum svěšení: 
Středa, 19. Říjen 2011

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy č. 1/2011 - změna č. 14 územního plánu sídelního útvaru Valašská Polanka

Datum vyvěšení: 
Úterý, 12. Červenec 2011
Datum svěšení: 
Čtvrtek, 28. Červenec 2011

Stránky