Veřejné vyhlášky

Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost: "Oznámení zahájení územního řízení" ze dne 12.05.2015 č.j. MUVS-S 5105/2015/OÚPSŘD-328/Ma-3

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 18. Květen 2015
Datum svěšení: 
Středa, 3. Červen 2015

Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a výzva k uplatnění připomínek

Datum vyvěšení: 
Středa, 15. Duben 2015
Datum svěšení: 
Pondělí, 22. Červen 2015

Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - Národní plán povodí Dunaje, Labe, Odry

Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost "Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení" ze dne 30.03.2015 č.j. MUVS-S 3230/2015/OÚPSŘD-330/Ma-3

Datum vyvěšení: 
Středa, 1. Duben 2015
Datum svěšení: 
Pátek, 17. Duben 2015

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - stavební povolení na stavbu vodního díla "Prodloužení splaškové kanalizace Závodí II Valašská Polanka"

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 2. Březen 2015
Datum svěšení: 
Středa, 18. Březen 2015

Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost "Oznámení o zahájení územního řízení" ze dne 30.01.2015 č.j. MUVS-S 14499/2014/OÚPSŘ-330/Ma-7

Datum vyvěšení: 
Pátek, 13. Únor 2015
Datum svěšení: 
Pondělí, 2. Březen 2015

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení stavebního řízení o povolení stavby vodního díla Prodloužení splaškové kanalizace Závodí II Valašská Polanka

Datum vyvěšení: 
Čtvrtek, 22. Leden 2015
Datum svěšení: 
Sobota, 7. Únor 2015

Stránky