Ostatní

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2013 - Obec Valašská Polanka

Datum vyvěšení: 
Pátek, 18. Duben 2014
Datum svěšení: 
Pondělí, 19. Květen 2014
Štítky: 

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje"

Datum vyvěšení: 
Pátek, 9. Leden 2015
Datum svěšení: 
Pondělí, 9. Únor 2015
Štítky: 

Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření nařízených k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 1. Prosinec 2014
Datum svěšení: 
Pátek, 19. Prosinec 2014
Štítky: 

Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v části územního obvodu Zlínského kraje

Datum vyvěšení: 
Čtvrtek, 29. Květen 2014
Datum svěšení: 
Pondělí, 16. Červen 2014
Štítky: 

Výzva občanům podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Datum vyvěšení: 
Úterý, 18. Březen 2014
Datum svěšení: 
Středa, 31. Prosinec 2014
Štítky: 

Stránky