Ostatní

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2014 - Obec Valašská Polanka

Datum vyvěšení: 
Úterý, 14. Duben 2015
Datum svěšení: 
Pátek, 15. Květen 2015
Štítky: 

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2013 - Obec Valašská Polanka

Datum vyvěšení: 
Pátek, 18. Duben 2014
Datum svěšení: 
Pondělí, 19. Květen 2014
Štítky: 

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje"

Datum vyvěšení: 
Pátek, 9. Leden 2015
Datum svěšení: 
Pondělí, 9. Únor 2015
Štítky: 

Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření nařízených k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 1. Prosinec 2014
Datum svěšení: 
Pátek, 19. Prosinec 2014
Štítky: 

Stránky