Ostatní

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů - zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku

Datum vyvěšení: 
Čtvrtek, 10. Září 2015
Datum svěšení: 
Neděle, 15. Listopad 2015
Štítky: 

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2014 - Obec Valašská Polanka

Datum vyvěšení: 
Úterý, 14. Duben 2015
Datum svěšení: 
Pátek, 15. Květen 2015
Štítky: 

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2013 - Obec Valašská Polanka

Datum vyvěšení: 
Pátek, 18. Duben 2014
Datum svěšení: 
Pondělí, 19. Květen 2014
Štítky: 

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje"

Datum vyvěšení: 
Pátek, 9. Leden 2015
Datum svěšení: 
Pondělí, 9. Únor 2015
Štítky: 

Stránky