Ostatní

Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření ze dne 9.6.2016 nařízených k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 9. Říjen 2017
Datum svěšení: 
Pátek, 27. Říjen 2017
Štítky: 

Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření ze dne 2.8.2016 nařízených k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje

Datum vyvěšení: 
Pondělí, 9. Říjen 2017
Datum svěšení: 
Pátek, 27. Říjen 2017
Štítky: 

Změny v Obchodních pomínkách pro dodávku vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací a v Reklamačním řádu

Změny v Obchodních podmínkách a v Reklamačním řádu byly schváleny s účinností od 1.10.2017.

Datum vyvěšení: 
Pátek, 15. Září 2017
Datum svěšení: 
Pondělí, 2. Říjen 2017
Štítky: 

Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření nařízených k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje

Datum vyvěšení: 
Čtvrtek, 8. Červen 2017
Datum svěšení: 
Pondělí, 26. Červen 2017
Štítky: 

Rozhodnutí - Povolení částečné uzavírky provozu na silnici l/57 z důvodu opravy mostu ev. č. 57-079 přes řeku Senici v obci Valašská Polanka

Datum vyvěšení: 
Úterý, 2. Květen 2017
Datum svěšení: 
Pondělí, 26. Červen 2017
Štítky: 

Rozhodnutí - Povolení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích na pozemcích p.č. 224/3 a p.č. 3432 v obci a katastrálním území Valašská Polanka

Datum vyvěšení: 
Pátek, 28. Duben 2017
Datum svěšení: 
Pondělí, 31. Červenec 2017
Štítky: 

Oznámení o porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti za rok 2016

Datum vyvěšení: 
Středa, 26. Duben 2017
Datum svěšení: 
Sobota, 27. Květen 2017
Štítky: 

Stránky